Zdá se, že prohlížíte pomocí aplikace Internet Explorer 6. Tento prohlížeč je již zastaralý.
For safer, more reliable browsing it is recommended that you upgrade your browser to one of these browsers:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Social Media

Vážení účastníci v sociálních médiích,

na následujících stránkách naleznete kompletní seznam oficiálních účtů společnosti Olympus v sociálních médiích, které jsou provozovány pod dohledem společnosti Olympus: http://www.olympus-global.com/en/socialmedia/

Vzhledem k charakteru sociálních médií, zde zveřejňovaný obsah společností Olympus nemusí nutně představovat názory, stanoviska nebo oficiální prohlášení společnosti Olympus. Oficiální prohlášení společnosti Olympus naleznete na firemních webových stránkách společnosti Olympus na adrese http://www.olympus-global.com/en/ nebo http://www.olympus-europa.com/ a v tiskových prohlášeních.

Způsob vedení dialogu se u jednotlivých účtů liší. Berte prosím na vědomí, že nemůžeme odpovědět na každý komentář zaslaný na oficiální účty. Oficiální účty zacházejí s osobními údaji v souladu se zásadami pro zacházení s osobními údaji, které jsou k dispozici k nahlédnutí na adrese http://www.olympus.cz/corporate/cs/privacy_notice.html .